"Trọng tâm là điểm đặt của ..... tác dụng lên vật". Điền từ đúng vào chỗ trống.

A.

hợp lực

B.

trọng lượng

C.

lực hấp dẫn

D.

trọng lực

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

trọng lực

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...