Trọng tâm của một vật

A.

luôn luôn nằm tại tâm đối xứng của vật.

B.

luôn luôn nằm bên trong vật.

C.

luôn luôn nằm ở giữa vật.

D.

có thể nằm bên ngoài vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có thể nằm bên ngoài vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...