Trọng tâm của một vật

A.

luôn luôn nằm tại tâm đối xứng của vật.

B.

luôn luôn nằm bên trong vật.

C.

luôn luôn nằm ở giữa vật.

D.

có thể nằm bên ngoài vật.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...