Trong sự phát triển “ Thần kì của Nhật Bản ” có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

A.

Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật 

B.

“ Len lách ” xâm nhập vào thị trường các nước , thực hiện cải cách dân chủ

C.

Phát huy truyền thống tự lực , tự cường của nhân dân Nhật Bản 

D.

Lợi dụng vốn nước ngoài , tập chung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...