Trong sự phát triển “ Thần kì của Nhật Bản ” có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

A.

Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật 

B.

“ Len lách ” xâm nhập vào thị trường các nước , thực hiện cải cách dân chủ

C.

Phát huy truyền thống tự lực , tự cường của nhân dân Nhật Bản 

D.

Lợi dụng vốn nước ngoài , tập chung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...