Trong sự phân hạch của hạt nhân  , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A.

Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.

B.

Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.

C.

Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

D.

Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.

Phát biểu đúng đó là nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...