Trong số những công việc sau, việc nào được thực hiện trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân?

1. Điều chế kim loại kẽm.

2. Điều chế kim loại bạc.

3. Điều chế lưu huỳnh.

4. Tinh chế kim loại đồng.

5. Điều chế kim loại sắt.

6. Mạ niken.

A.

1, 2, 3, 6.

B.

1, 2, 4, 6.

C.

2, 3, 4, 5.

D.

1, 3, 5, 6.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...