Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

A.

3 khối

B.

4 khối

C.

5 khối

D.

6 khối

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...