Trong số các phương pháp làm mềm nước cứng sau, phương pháp nào chỉ làm mềm được nước cứng tạm thời?

A.

Phương pháp kết tủa.

B.

Phương pháp đun nước sôi.

C.

Phương pháp cất nước.

D.

Phương pháp trao đổi ion.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp đun nước sôi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...