Trong số 4509, chữ số 0 có giá trị là:

A.

0 chục

B.

0 đơn vị

C.

0 trăm

D.

0 nghìn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong số 4509, chữ số 0 có giá trị là 0 chục.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...