Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986-1990), chương trình nào được đưa lên hàng đầu?

A.

Lương thực, thực phẩm.(1)

B.

Hàng tiêu dùng.(2)

C.

Hàng xuất khẩu.(3)

D.

Câu (1) và (2) đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lương thực, thực phẩm.(1)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...