Trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, tính chất và độ phì của đất có ảnh hưởng lớn đến: 

A.

Năng suất cây trồng

B.

 Quy mô và cơ cấu cây trồng

C.

Sự phân bố cây trồng

D.

Tất cả các ý trên 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Quy mô và cơ cấu cây trồng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...