** Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng thì:

Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A.

9 : 3 : 3 : 1.

B.

(3 : 1)n.

C.

(1 : 2 : 1)n.

D.

3n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(3 : 1)n.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...