** Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng thì:

Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là:

A.

(1 : 2 : 1)n.

B.

(3 : 1)n.

C.

9 : 3 : 3 : 1.

D.

(1 : 2 : 1)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1 : 2 : 1)n.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...