Trong quang phổ hấp thụ của một khối khí hay hơi thì

A.

vị trí của vạch tối trùng với vị trí các vạch màu của quang phổ liên tục của khối khí hay hơi đó.

B.

vị trí của các vạch màu trùng với vị trí các vạch tối của quang phổ phát xạ của khối khí hay hơi đó.

C.

vị trí của các vạch tối trùng với vị trí các vạch màu của quang phổ phát xạ của khối khí hay hơi đó.

D.

vị trí của những vạch tối xen kẽ với những vạch sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

vị trí của các vạch tối trùng với vị trí các vạch màu của quang phổ phát xạ của khối khí hay hơi đó.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...