Trong quần xã rừng U Minh, cây tràm được coi là loài:

A.

ưu thế.

B.

đặc trưng. 

C.

tiên phong.

D.

ổn định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đặc trưng. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...