Trong quần xã rừng U Minh, cây tràm được coi là loài:

A.

ưu thế.

B.

đặc trưng. 

C.

tiên phong.

D.

ổn định.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...