Trong quần thể người có một số thể đột biến sau, có bao nhiêu thể đột biến là dạng lệch bội?

(1) Ưng thư máu.        (2) Bạch tạng.                (3) Claiphentơ.

(4) Dính ngón 2 và 3.        (5) Máu khó đông.         (6) Tơcnơ. (7) Đao.                (8) Mù màu.         

A.

A: 5

B.

B: 3

C.

C: 2

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy 3 dạng đột biến lệch bội là 3, 6, 7 → Đáp án B  

Vậy đáp án đúng là: B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...