Trong quá trình tự nhân đôi ADN, enzim ADN–pôlymeraza III có vai trò

A.

tháo xoắn phân tử ADN mẹ.

B.

bẻ gảy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN mẹ.

C.

lắp ráp các nuclêôtit vào mạch mới của ADN con.

D.

đóng xoắn phân tử ADN con.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lắp ráp các nuclêôtit vào mạch mới của ADN con. ( ADN pôlimeraza có 3 loại )

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...