Trong quá trình trồng lúa nước con người đã làm biến đổi nhiều vùng đất phù sa thành loại đất đặc biệt nào?

A.

Đất cây ăn quả.

B.

Đất cây hoa màu.

C.

Đất lúa nước.

D.

Đất cây công nghiệp hàng năm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...