Trong qúa trình tiến hóa, cách li địa lí có vai trò:

A.

Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài.

B.

Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài.

C.

Làm biến đổi tần số alen của quần thể theo những hướng khác nhau.

D.

Làm phát sinh các alen mới, qua đó làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...