Trong quá trình phát sinh sự sống, bước quan trọng để dạng sống sản sinh ra những dạng giống chúng, di truyền đặc điểm cho thế hệ sau là sự:

A.

hình thành các đại phân tử.

B.

xuất hiện các enzim.

C.

xuất hiện cơ chế tự sao chép.

D.

hình thành lớp màng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

xuất hiện cơ chế tự sao chép.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...