Trong quá trình hoạt động của pin điện hóa Zn - Cu thì:

A.

Khối lượng của điện cực Zn tăng.

B.

Nồng độ của ion Cu2+ trong dung dịch tăng.

C.

Nồng độ của ion Zn2+ trong dung dịch tăng.

D.

Khối lượng của điện cực Cu giảm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...