Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Cu — Ag, nồng độ của các ion trong dung dịch biến đổi như thế nào?

A.

Nồng độ của ion Ag+ tăng dần và nồng độ của ion Cu2+ tăng dần.

B.

Nồng độ của ion Ag+ giảm dần và nồng độ của ion Cu2+ giảm dần.

C.

Nồng độ của ion Ag+ giảm dần và nồng độ của ion Cu2+ tăng dần.

D.

Nồng độ của ion Ag+ tăng dần và nồng độ của ion Cu2+ giảm dần.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...