Trong quá trình điện phân ở catot xảy ra:

A.

Quá trình khử.

B.

Cả quá trình oxi hoá và quá trình khử.

C.

Quá trình oxi hoá.

D.

Quá trình oxi hoá kim loại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...