Trong quá trình điện phân, những ion âm di chuyển về?

A.

Cực dương, ở đấy xảy ra sự khử.

B.

Cực dương, ở đấy xảy ra sự oxi hoá.

C.

Cực âm, ở đấy xảy ra sự khử.

D.

Cực âm, ở đấy xảy ra sự oxi hoá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cực dương, ở đấy xảy ra sự oxi hoá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...