Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 (các điện cực trơ), ở anot xảy ra phản ứng:

A.

Oxi hoá ion .

B.

Khử ion .

C.

Khử phân tử H2O.

D.

Oxi hoá phân tử H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Oxi hoá phân tử H2O.

Ở anot có sự hiện diện của ion và phân tử H2O. Ở đây xảy ra sự oxi hóa các phân tử H2O:

2H2O 4H+ + O2 + 4e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...