Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO3 (các điện cực trơ), ở cực âm xảy ra phản ứng nào sau đây?

A.

Ag  Ag+ + 1e.

B.

Ag+ + 1e  Ag.

C.

2H2O 4H+ + O2 + 4e.

D.

2H2O + 2e  H2 + 2OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ag+ + 1e  Ag.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...