Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là:   

A.

pôliribôxôm

B.

pôlipeptit

C.

pôlinuclêôxôm

D.

pôlinuclêôtit

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các riboxom cùng hoạt động trên 1 phân tử mARN gọi là pôliribôxôm. 

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...