Trong PTN, Cl2 thường được điều chế theo phản ứng : HCl đặc + KMnO4 Trac nghiem online - cungthi.vn KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Hệ số cân bằng của HCl là :

A. 4.
B. 8.
C. 10.
D. 16.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...