Trong pin điện hoá Zn — Cu, phản ứng hoá học nào xảy ra ở cực âm?

A.

Cu  Cu2+ + 2e.

B.

Cu2+ + 2e  Cu.

C.

Zn2+ + 2e  Zn.

D.

Zn Zn2+ + 2e.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Zn Zn2+ + 2e.

Cực âm của pin điện hóa có tên là anot, đó là điện cực Zn, Zn bị oxi hóa thành ion Zn2+:

Zn Zn2+ + 2e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...