Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

 

A.

5

B.

7

C.

9

D.

21

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4Fe(NO3)3to2Fe2O3+12NO2+3O2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...