Trong phương trình của vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), radian trên giây (rad/s) là đơn vị của đại lượng nào sau đây:

A.

Biên độ A.

B.

Tần số góc ω.

C.

Pha dao động (ωt + ϕ).

D.

Chu kì T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tần số góc ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...