Trong phương pháp phả hệ, xây dựng phả hệ phải được thực hiện qua ít nhất là:

A.

2 thế hệ.

B.

3 thế hệ.

C.

10 thế hệ.

D.

 5 thế hệ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3 thế hệ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...