Trong phương pháp lai tế bào, tế bào trần là:

A.

Loại tế bào được dùng vi phẫu, loại bỏ màng.

B.

Loại tế bào sinh dưỡng đã bị làm tan màng bởi dung dịch hóa chất.

C.

Loại tế bào sinh dưỡng được tách ra từ các mô đặc biệt của cơ thể.

D.

Loại tế bào sinh dục đã được biệt hóa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...