Trong phép chiếu hình nón  đứng độ chính xác sẽ thay đổi theo

A.

Vĩ độ càng lớn thì độ chính xác càng giảm

B.

Vĩ độ càng nhỏ thì độ chính xác càng giảm

C.

Độ chính xác càng giảm theo cả hai chiều kể từ vĩ tuyến tiếp xúc

D.

Độ chính xác càng tăng theo cả hai chiều kể từ vĩ tuyến tiếp xúc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Độ chính xác càng giảm theo cả hai chiều kể từ vĩ tuyến tiếp xúc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...