Trong phép chia có dư với số chia là 4, số dư lớn nhất của phép chia đó là:

A.

3

B.

1

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong phép chia có dư với số chia là 4, số dư lớn nhất của phép chia đó là 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...