Trong phản ứng oxi hoá - khử, hợp chất Fe(II) thể hiện:

A.

Tính khử.

B.

Thể hiện tính oxi hoá.

C.

Lúc thể hiện tính oxi hoá lúc thể hiện tính khử.

D.

Không thể hiện tính oxi hoá - khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lúc thể hiện tính oxi hoá lúc thể hiện tính khử.

Thể hiện tính oxi hóa : Fe2+ Mg → Mg2+ + Fe

Thể hiện tính khử  Fe2+  + Ag+ → Fe3++ Ag

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...