Trong phản ứng: img1Nguyên tố Clo: 

A.

Chỉ bị khử.

B.

Không bị oxi hóa, không bị khử.

C.

Chỉ bị oxi hóa.

D.

Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: - Xác định số oxi hóa của Cl trước và sau phản ứng - Xác định vai trò của Cl: + Chất nhường e là chất khử + Chất nhận e là chất oxi hóa Hướng dẫn giải: img1  img2 nhận e nên là chất oxi hóa.

Vậy đáp án đúng là C. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...