Trong phản ứng hạt nhân:

A.

Tổng năng lượng được bảo toàn.

B.

Tổng khối lượng của các hạt được bảo toàn.

C.

Tổng số nơtron được bảo toàn.

D.

Động năng được bảo toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tổng năng lượng được bảo toàn.

Trong phản ứng hạt nhân, tổng năng lượng được bảo toàn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...