Trong phản ứng:

C3H6 + KMnO4 + H2O   CH3CH(OH)CH2(OH) + MnO2 + KOH

Sau khi cân bằng, hệ số các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là:

A.

3, 2, 3, 4, 2, 2.

B.

3, 2, 4, 3, 2, 2.

C.

3, 2, 4, 2, 3, 2.

D.

Kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3, 2, 4, 3, 2, 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...