Trong phân tử của các gluxit luôn có:

A.

Nhóm chức ancol.

B.

Nhóm chức axit.

C.

Nhóm chức anđehit.

D.

Nhóm chức xeton.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhóm chức ancol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...