Trong phân tử C2H4 có bao nhiêu liên kết và liên kết ?

A. 3 liên kết và 3 liên kết .
B. 3 liên kết và 2 liên kết .
C. 4 liên kết và 1 liên kết .
D. 5 liên kết và 1 liên kết .
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 3 liên kết hóa học - hóa trị - số oxi hóa - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...