Trong phân tử benzen :

A.

6 nguyên tử H và 6 nguyên tử C đều nằm trên 1 mặt phẳng

B.

6 nguyên tử H nằm trên cùng một mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 nguyên tử C

C.

Chỉ có 6 nguyên tử C nằm trong cùng một mặt phẳng.

D.

Chỉ có 6 nguyên tử H nằm trong cùng một mặt phẳng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...