Trong phân tử benzen :

A.

6 nguyên tử H và 6 nguyên tử C đều nằm trên 1 mặt phẳng

B.

6 nguyên tử H nằm trên cùng một mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 nguyên tử C

C.

Chỉ có 6 nguyên tử C nằm trong cùng một mặt phẳng.

D.

Chỉ có 6 nguyên tử H nằm trong cùng một mặt phẳng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6 nguyên tử H và 6 nguyên tử C đều nằm trên 1 mặt phẳng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...