Trong ống tiêu hóa, chất dinh dưỡng được hấp thụ vào máu chủ yếu ở

A.

dạ dày.

B.

miệng.

C.

ruột non

D.

thực quản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ruột non thức ăn đã được tiêu hoa cơ bản hoàn thành thành chất cơ thể có sd được.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...