Trong những từ dưới đây, từ nào viết sai chính tả ?

A.

Chúc chắc

B.

Chông chênh

C.

Chấp chới

D.

Chung thủy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...