Trong những nguyên nhân sao đây , nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển?

A.

Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới

B.

Truyền thống văn hóa tốt đẹp , con người Nhật Bản có ý chí vươn lên , được đào tạo chu đáo , cần cù lao động

C.

Nhờ cải cách rộng đất

D.

Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển ,. hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp , công ty

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...