Trong những năm tiếp theo chúng ta nên ưu tiên đào tạo lao động có trình độ :

A.

Đại học và trên đại học.

B.

Cao đẳng.

C.

Công nhân kĩ thuật.

D.

Trung cấp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...