Trong những năm tiếp theo chúng ta nên ưu tiên đào tạo lao động có trình độ :

A.

Đại học và trên đại học.

B.

Cao đẳng.

C.

Công nhân kĩ thuật.

D.

Trung cấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Công nhân kĩ thuật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...