Trong những năm 1991 — 2000 tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm của Mĩ La tinh là

A.

3%.

B.

4,4%.

C.

4,45%.

D.

4,6%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...