Trong những năm 1929 - 1933, ở đâu có 25000 công nhân bị sa thải?

A.

Ớ các hầm mỏ và đồn điền.

B.

Ở Nam Kì.

C.

ở Trung Kì.

D.

ở Bắc Kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ở Bắc Kì.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...