Trong những câu sau, câu nào chỉ hoạt động nhằm bồi dưỡng nhân tài?

A.

Tổ chức thi học sinh giỏi

B.

Tổ chức thi học sinh giỏi

C.

Xóa mù chữ

D.

Chương trình 135

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tổ chức thi học sinh giỏi

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...