Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân Z, nhận định nào sau đây sai

A.

Độ âm điện giảm dần

B.

Tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần.

C.

Bán kính nguyên tử giảm dần.

D.

Số oxi hoá cao nhất là +4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong một nhóm A khi đi từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử tăng dần

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...