Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹđạo dừng có bán kính là r = 19,08.10-10 m. Quỹđạo dừng đó có tên gọi là:

A.

O.

B.

Q.

C.

N.

D.

P.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xét: img1  Vậy e chuyển động trên quỹ đạo dừng P  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...